Høsten 2019

29.8. Hverdagsmesse Vennesla kl.19.30         organist

8.9.  Gudstjeneste Birkenes  kl.11                 organist

22.9 Sangkveld i Øvrebø  kl19.30

20.10 Gudstjeneste i Vennesla kl.11              organist

23.10 Synge med Øresus i Søgne kl 19.30

28.10 Formiddagstreff Øvrebø frikirke kl.11

31.10 Hverdagsmesse i Vennesla kl.19.30      organist

10.11 Sangkveld i Vennesla kl.19.30              organist

24.11 Salmekveld i Vennesla sammen med Aslaug (kona) kl. 19.30

27.11 Synge med Øresus i Vennesla frikikrke

3.12 Juleprogram i Salem Kristiansand kl 11

 

 

 

Med vennlig hilsen

Bjarne Stølen