I di hand er mine tider, eg er alltid trygg hjå deg.
Du som kjenner mine tankar, kjenner og min framtidsveg.
Ingen ting meg riva kan or di sterke frelsarhand.
I di hand er mine tider, eg er alltid trygg hjå deg.

I di omsorg får eg kvila, du skal vakta meg så vel.
Om min lekam går til grunne tek du vare på mi sjel.
Ingen ting kan skada meg når eg Jesus er hjå deg.
I di hand er mine tider, eg er alltid trygg hjå deg.

Du har sigra over døden, du har opna Himlens port.
Når di hand er utrekt, Herre, kven kan venda henne bort.
Jesus alt til evig tid held du fast kring handa mi.
I di hand er mine tider, eg er alltid trygg hjå deg.
 
Haldis Reigstad
 
Sangen finner du på Spotify, Tidal,Youtube etc. Evangelieteamet Kristiansand synger