Sørlandsk julesalme enkel

Syng od spill. Enkel note med besifring.

24. november 2019
Ny julesang med tekst av Oddbjørn Aardalen. Hør den på Youtube eller andre digitale plattformer

Med vennlig hilsen

Bjarne Stølen