Bjarne Stølen

Enkel cv

Utdanning

 • Utdanning ved Kristiansand lærerskole og Agder musikkonservatorium
 • Komposisjonsstudier med Johan Varen Ugland
 • Musikkteknologistudier

Stipend, priser etc.

 • Flere stipend, bl.a. kunstnerstipend fra Kristiansand-  og Vennesla kommune , og Vennesla kommunes kulturpris.

Erfaring                

 • Pensjonist. Oppdrag som sanger, komponist og akkompagnatør.
 • Nærmere 40 års skoleerfaring som lærer, og i en periode som øvingslærer for Lærerhøgskole og Musikkonservatorium.
 • Stort fokus på musikkundervisning i skolen. De siste årene stort sett med dette på timeplanen.
 • Tre år som rektor i Kulturskolen. Startet Vennesla kulturskole.
 • Dirigent for flere kor, bl. a. Agder tenåringskor, Evangelieteamet og DeKor. 40 års erfaring.
 • Organist i Øvrebø kirke i en årrekke.
 • Studioerfaring fra flere musikkproduksjoner.
 • Stor produksjon som komponist og arrangør. Nærmere 300 komposisjoner registrert hos Tono. Representert i diverse( over 20) sangbøker i Norge, Sverige og Danmark. Samarbeidet med flere tekstforfattere;   bl.a. Haldis Reigstad, Olav Mosdøl, Sverre Olsen og Svein Takle. En salmemelodi i den nye salmeboka. (833)
 • Flere sanger for barn og ungdom.
 • Samarbeidet  i prosjekter med en rekke sangere og musikere. Anne Karin Kaasa, Mons Leidvin Takle, Sigurd Køhn, Bodil Arnesen, Nils Harald Sødal, Jens Olai Justvik, Kim Andre Rysstad, Rhoda Ondeng Wilhelmsen, Oddvar Høgetveit, Reidar Skaaland , Ruth Reese, for å nevne noen.
 • Klipp fra NRK iforbindelse med ny salmebok

 

 

Med vennlig hilsen

Stølen musikk