Høsten 2020

 

 

 

2. 8. Organist i Torridal kirke

24.8 Musikkandakt på Havglimt

30.8 Organist i Torridal kirke

2.9. Konsert på Birkenes aktivitetssenter

6.9. Organist i Øvrebø

9.9. Organist i begravelse Øvrebø

13.9. Organist Birkenes kirke

20.9. Organist i Øvrebø

1.10. "Pustehullet" Øvrebø kirke

11.10. Organist i birkenes kirke

20.9. Organist Øvrebø kirke

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Bjarne Stølen