Høsten 2020

 

 

 

2. 8. Organist i Torridal kirke

24.8 Musikkandakt på Havglimt

30.8 Organist i Torridal kirke

2.9. Konsert på Birkenes aktivitetssenter

6.9. Organist i Øvrebø

9.9. Organist i begravelse Øvrebø

13.9. Organist Birkenes kirke

20.9. Organist i Øvrebø

1.10. "Pustehullet" Øvrebø kirke

11.10. Organist i Birkenes kirke

13.10. Tirsdagsmøte Vennesla menighetshus

20.9. Organist Øvrebø kirke

25.9. Organist i Torridal kirke

29.10 Hverdagsmesse Vennesla

4.11. "Vi over 60" Vennesla menighetshus

8.11. Organist i Birkenes kirke

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Bjarne Stølen