Kyrie

Noter med besifring.

KYRIE

Denne lille sangen er en bønn som Aslaug Stølen har laget. Hun begynte å nynne på en melodi som etter hvert fikk tekst. Aslaug har stadig vendt tilbake til denne sangen når livet har buttet imot. Hun ønsker å dele dette med tanke på at den kan være en bønn også for andre. Den kan også fungere godt som et ledd i gudstjenesten, f.eks i forbindelse med forbønnen. Bjarne Stølen spiller piano og lyden er laget av Audun Grønnestad

Kyrie. Tekst og melodi: Aslaug Stølen

Med vennlig hilsen

Bjarne Stølen